Beleid en plannen

De bijdrage van een woningcorporatie aan het volkshuisvestingsbeleid komt tot stand in overleg met de huurdersorganisatie en de gemeente. Dit wordt bekrachtigd in prestatieafspraken. De belangrijkste doelen zijn voor een periode van 5 jaar geformuleerd. Per komend jaar worden de afspraken concreet uitgewerkt. Ieder jaar worden de afspraken geëvalueerd. Woonstede is werkzaam in Ede, Scherpenzeel, Woudenberg en Wageningen. We hebben dus met vier gemeenten prestatieafspraken. 

Visitatie
Elke vier jaar worden woningcorporaties gevisiteerd. Met een visitatie leggen wij verantwoording af over onze maatschappelijke prestaties. Na toetsing door de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft de visitatiecommissie het definitieve rapport met bevindingen en aanbevelingen opgeleverd. Ook deze visitatie is op deze pagina te vinden.
 
Terug  Terug