Contact  Facebook  Twitter YouTube 

Kwaliteit

Woonstede doet er alles aan om de kwaliteit van werken hoog te houden. Dit betekent kwalitatief goede woningen aanbieden, betrokken zijn bij uw wijk en u op een vriendelijke en correcte manier te woord staan. Maar kwaliteit staat ook voor een duurzame leefomgeving met milieuvriendelijke woningen. Hiervoor heeft Woonstede verschillende keurmerken en labels gekregen.

Kwaliteit van onze dienstverlening

Vanzelfsprekend wilt u op een prettige en goede manier geholpen worden. Onze medewerkers staan daarom altijd klaar voor uw vragen en klachten. Lees meer over klachten en wat Woonstede voor u kan betekenen.

KWH
Woonstede wil haar klanten een goede dienstverlening bieden. En natuurlijk willen wij weten wat u daarvan vindt. Woonstede is lid van KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Met hun metingen voor het KWH-huurlabel kunt u uw mening vertellen over onder andere het uitgevoerde onderhoudsproject en onze telefonische dienstverlening. Maar ook hoe tevreden u bent over het uitvoeren van een reparatie of de behandeling van een ingediende klacht. Met deze klantinformatie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

AedesCode

Woonstede is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Aan dit lidmaatschap is de AedesCode verbonden. In deze code zijn de belangrijkste gemeenschappelijke waarden en normen van de bedrijfstak omschreven. Belangrijke onderdelen uit de AedesCode zijn eisen op het gebied van effectief intern toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een doelmatige bedrijfsvoering en een zorgvuldige omgang met bewoners en belanghouders.

Certificatie stookinstallaties
Als eerste woningcorporatie in Nederland zijn wij gecertificeerd door de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Onze installatietechnici voldoen aan de gestelde eisen voor rendement, veiligheid en milieubelasting. Onderhoud en inspectie aan grote stookinstallaties — met een vermogen van meer dan 130 kilowatt in hoge flats — mogen we daarom zelf uitvoeren.
 
DuBo-convenant voor duurzaam bouwen
Het instandhouden van een duurzame leefomgeving met milieuvriendelijke woningen en verantwoord gebruik van energiebronnen staat bij Woonstede hoog in het vaandel. Daarom zijn we aangesloten bij het landelijke DuBo-convenant. Het convenant heeft duurzaam bouwen tot doel en biedt concrete handvatten om dit zowel bij onderhoud, renovatie als nieuwbouw in de praktijk te brengen.

Kovon
Kovon is het kenniscentrum voor kwaliteit van onderhoud en onderhoudsbedrijven. KOVON ondersteunt en begeleidt onderhoudsbedrijven, woningcorporaties en co-makers bij het verbeteren en vervolgens bewaken van de kwaliteit van onderhoud. Woonstede hecht veel waarde aan kwaliteit en het gestructureerd werken aan kwaliteitsontwikkeling. Daarom hebben wij ons aangesloten bij KOVON.

Woonconsumenten Advies Commissie (WAC)
Al jaren werken Woonstede en de Woonconsumenten Advies Commissie (WAC) samen binnen nieuwbouwprojecten. De WAC beoordeelt woningen van Woonstede op gebruiksgemak nog voordat ze gebouwd worden. Zijn er winkels in de nabije omgeving? Is de woning toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Is de hal ruim genoeg en is er wel voldoende bergruimte? De WAC kijkt kritisch naar bouwtekeningen die worden gemaakt voor nieuwbouw en renovatie. Centraal staat het gebruiksgemak en daarmee de tevredenheid van de toekomstige bewoners.

Keurmerken en labels
 • VCA
  Bedrijfsmaatregelen voor een veilige en gezonde werkomgeving zijn belangrijk. Werk met een verhoogd risico of in een risicovolle omgeving wordt daarom gecontroleerd. Dit houdt ook in dat medewerkers getraind moeten worden op het gebied van veiligheid. Denk hiervoor aan arbo- en milieuwetgeving, gevaarlijke stoffen, en gereedschappen en hulpmiddelen.
 • FSC
  In april 2008 ondertekende Woonstede een convenant voor het gebruik van FSC (Forest Stewardship Council)-hout en -papier. We gaan in alle nieuwbouw- en renovatieprojecten FSC-hout gebruiken en in onze kantoren FSC-papier. Hout en papier met het FSC-keurmerk voldoet aan de hoogste eisen voor sociaal, milieuvriendelijk en economisch verantwoord bosbeheer.
 • Te Woon
  Woonstede draagt het keurmerk ‘Te Woon’, dat keuzevrijheid, zekerheid en betaalbaarheid garandeert. Alleen corporaties met minstens 3 contractvormen mogen het keurmerk dragen. Al onze 5.000 Vrijekeuswoningen hebben dit keurmerk.
 • Leerbedrijf
  ReVaBo en Kenteq zijn overkoepelende organisatie die de kwaliteit van opleidingen bewaken en examens afnemen. Zij hebben Woonstede aangemerkt als erkend leerbedrijf, waardoor leerlingen bouw en installatietechniek bij ons ervaring kunnen opdoen.
 • Instal (BRL 6000)
  Woonstede ontwerpt, installeert en beheert installaties volgens het kwaliteitssysteem BRL 6000. Dit systeem heeft vooral betrekking op hoe we bepaalde normen invullen, dus: welke systematiek, beheersing, documentatie, enzovoort.
 
Terug  Terug