Contact  Facebook  Twitter YouTube 

Feiten en cijfers

Onze rol als verhuurder
Woningbezit (peil december 2015)
Woonstede biedt 9072 woningen aan in de gemeenten Ede, Scherpenzeel, Wageningen en Woudenberg.

Gemiddelde huurprijs € 565 
Van het totaal aantal verhuringen (inclusief de nieuwbouw) is 97% toegewezen aan de beoogde doelgroep met een inkomen tot <34.911 euro. Aan 22 huishoudens uit de groep middeninkomens tot 45.000 euro werd een woning aangeboden met een huurprijs lager dan 699,48 euro.

Huurachterstand 0,55% van de bruto jaarhuur.
762 woningen veranderden van bewoner.

Onze rol als makelaar
103 woningen verkocht
4 woningen aangekocht

Onze rol als vastgoedontwikkelaar
34 huurwoningen, 15 koopwoningen en een welzijnsruimte werden opgeleverd.

Onze rol als Vastgoedbeheerder
814 woningen Plicht Getrouw
Woonstede is deelnemer in 75 VvE’s

Onze rol als werkgever
134,99 fte
28,17% parttime medewerkers
ziekteverzuim 3,12%

Onze rol als maatschappelijk ondernemer
Bestuurlijk vertegenwoordigd in:
Idee en Uitvoering
Nieuwbouw Info Ede
Edese Uitdaging

Deelname aan:
Buurtbemiddeling
Wijkwerk
Te Woon Platform
Duurzaamheidsplatform

Onze rol als ambassadeur van duurzaamheid
Gemiddeld energielabel woning C
Klimaatcorporatie
Afname Edese bio-energiecentrale
Lokaal Klimaatconvenant 2011 - 2018
Beïnvloeding in samenwerking met Huurdersbond Ede e.o. het gedrag van onze klanten door de inzet van energieambassadeurs.

Onze rol als aanspreekpunt
Samenwerkingsovereenkomst met:
Huurdersbond Ede
WAC Ede
VAC Scherpenzeel
10 activiteitencommissies en 20 bewonerscommissies
Prestatieafspraken met gemeente Ede, Scherpenzeel en Woudenberg  

Meer over
 


 
Terug  Terug